23 Şubat 2018 Cuma

Vizyon & Misyon

6544 defa okundu

Vizyon

 Disiplinler arası işbirliğine dayalı, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, bilimsel çalışmaları uluslararası ilişkilerlerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir fakülte.

Misyon

 Orman ve orman kaynaklarına bağlı tüm değerlerin korunması, çok yönlü planlanması, üretimi, zararlıları ile mücadelesi, işletilmesi, ekonomisi, endüstrisi ve pazarlanması konularında bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı ve bilinçli teknik elemanlar yetiştirmek,
 Eğitim-öğretim, bilimsel yayın ve etkinlikler yapmak suretiyle Üniversitemizin güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak,
 Yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilimsel ve teknik bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

 


Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr