25 Mayıs 2017 Perşembe

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

32034 defa okundu

 Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
Telefon: +90 246 211 3966
E-posta: abdullahsutcu@sdu.edu.tr

 Bölüm sekreteri
Hüseyin SEZER
Telefon: +90 246 211 3969
E-posta: ofendustri@sdu.edu.tr


GENEL BİLGİLER
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu bölümde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın etkinlikleri 1 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent  ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elemanı ile yürütülmektedir.

Anabilim Dalları
 Odun Mekaniği ve Teknolojisi
 Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi
 Orman Endüstri Makinaları ve İşletme
 Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi 

Bölümümüzde eğitim ve öğretimde kullanılan laboratuarlar
 Ahşap Malzeme İşleme Atölyesi 
 Odun Anatomisi Laboratuarı 
 Ağaç Malzeme Mekaniği Laboratuarı 
 Kompozit Malzemeler Laboratuarı 
 Orman Ürünleri Kimyası Laboratuarı 


Bölümde, ağaç malzemenin yapısı, yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği, odunun fiziksel ve mekaniksel özellikleri, mühendislik ürünü ağaç malzemeler, ağaç malzemenin doğal koruyucu kimyasallar kullanılarak mantar ve böcek gibi zararlı etmenlere karşı korunması, orman ve tali ürünlerinin kimyasal içerikleri ve bunların antibiyotik, yakıt ve kök boyası olarak kullanılması, zirai lignoselülozik artıklardan termoplastik, termoset ve tutkalların üretilmesi, orman ve zirai artıklardan yonga ve lif levha gibi kompozit levhalar, izolasyon malzemeleri ve kağıt mamullerinin üretilmesi, yıllık bitkilerin kağıt üretiminde kullanılması ve odun-plastik kompozitlerinin incelenmesi konularında araştırma yapılmaktadır. Sözkonusu araştırmaların bir bölümü yüksek lisans ders, tez çalışmaları ve fakülte-sanayi işbirliği içerisinde gerçekleşen projeler ile gerçekleştirilebilmektedir.

Orman Endüstri Mühendisi Kimdir ? 
Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek kullanılabilir yarı mamül ve mamül (levha ürünleri, mobilya, doğrama, kereste, kağıt vb.) ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, imalat, tasarım, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren teknik elemanlardır. 

Görevler
 Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür, 
 Orman ürünlerini işveren adına satın alır, 
 İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler, 
 Tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir, 
 Kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir, 
 Levha üretiminde çalışmaları koordine eder. 
 Kağıt karton vb. ürünlerin üretimi ve kalite kontrolunu yapar.
 Seluloz ve seluloz türevleri üretiminde görev alır.

Mesleğin getirdiği özellikler 
 Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; 
 Üst düzeyde genel yeteneğe, 
 Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine, 
 Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip, 
 Ekonomi ve ticarete ilgi duyan, 
 Yaratıcı ve yeniliklere açık, İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen, kimseler olmaları gerekir. 

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları
Orman endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen kağıt, karton fabrikalarında, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontraplak, kapı ve pencere, seluloz ve seluloz turevleri ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde çalışabilirler. 

 
Meslek eğitiminin verildiği yerler
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı orman fakültelerinin "Orman Endüstri Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir. 

Eğitimin süresi ve içeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Kimya, Fizik, Odun Anatomisi, Mekanik Ağaç Teknolojisi, Ekonomi, Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kağıt-karton üretimi, Kereste Endüstrisi, Odun Zararlıları, Lif ve Yonga Levha Endüstrisi, Fabrika Planlaması, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi ve kültür dersleri verilir.

Burs, kredi ve ücret durumu
Meslek eğitimi süresince öğrenciler, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.
Eğitim sonrası, kamu sektöründe çalışanlar 6. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmeyle belirlenir.

 


Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr